Nyheter

  • REFERAT FRA ÅRSMØTET 1.3.2022 er sendt pr. epost

  • Søknadsskjema for medlemskap og/eller sommerplass finner du HER.  Noter deg fristene!

Vedtekter og bryggereglement er revidert den 26. februar 2019

  • Eventuelle henvendelser om dugnad rettes til vaktliste@lahellebrygga.no  eller kontakt Lasse på telefon 91 53 46 62
  • Husk å melde adresseendring!
  • I "Båtens Verden" nr. 3-2012 var det en liten artikkel fra LBF. Se HER